İkinci Jenerasyon İnternet

Dijital devrimin ilk jenerasyonu bize bilgi internetini getirdi. Blokzinciri teknolojisiyle desteklenmiş ikinci jenerasyon ise değer internetini getiriyor: yani iş dünyasını yeniden şekillendiren ve eski tarz insan ilişkilerini dönüştüren yeni bir platform söz konusu.

~ Don Tapscott (İş stratejileri ve organizasyonel değişimler konusunda uzman Kanadalı konuşmacı, yazar ve danışman)

Blokzinciri Teknolojisi

Blokzinciri platformu, işlemi gerçekleşen tüm dijital kayıtların anlık mutabakatını sağlar. Aslında, sonuçta fiziki dünyadaki milyarlarca hareket birbirini hissedilecek, yanıtlayacak, birbirleriyle iletişim kuracak, önemli verileri paylaşacak, çevreyi korumadan sağlık yönetimimize kadar her işlemi gerçekleştirecek.

Bu, her şeyin interneti her şeyin defterine; iş yapma biçimleri, ticaret ve ekonomi de dijital hesaplaşmaya ihtiyaç duyacak.

Blokzinciri projenizle ilgili görüşmek isterseniz iletişim sayfasındaki formu kullanarak projenizle ilgili ön bilgiyi iletebilirsiniz. Size hızlı geri dönüş yapabilmemiz için mesajınızla birlikte telefon numaranızı da iletmenizi rica ederiz. Yatırımcı olmak istiyorsanız lütfen aynı formu kullanarak telefon numaranızla birlikte kendinizle ilgili kısa bir ön bilgi gönderin. 48 saat içinde sizinle iletişime geçilecektir.

Günümüz “Web” dünyası sonsuz.

İnternet ve e-ticaretin temsil ettiği pazar çok geniş bir nüfusa hitap ediyor. 3,2 milyar insanın internet kullanıcısı olduğu günümüzde 2,3 milyar da akıllı telefon kullanıcısı var. İnternet kullanıcılarının %65’i -fiyat doğru olduğu sürece- global alışverişi lokal alışverişe tercih ediyor.

İnternetin ticarete ve sosyal yaşama getirdiği bu değişim artık yeni bir evreye giriyor. Biz buna “internet 2.0” diyoruz. Henüz başlangıcında olduğumuz bu yeni evreyi “Blokzinciri teknolojisi” mümkün kılıyor. BYTMate olarak hedefimiz bu teknolojinin getirdiği değişim dalgasının

önünde yer alarak topluma ve yatırımcılarımıza değer yaratmak.

Köklü Değişim

Henüz kullanım anlamında emekleme safhasında olan blokzinciri teknolojisi bugün dünya nüfusunun çok küçük bir kısmının ilgi alanında. Fakat blokzinciri teknolojisinin internetin yayılma hızını da aşarak geniş bir kullanım alanına kısa sürede ulaşacağını öngörüyoruz.

Blokzinciri teknolojisi, önümüzdeki on yılda bir çok sektörün iş yapış şeklini kökünden değiştirecek. Tsunami benzeri bir etki ile bugün kullanılan sistemleri yok edip yerine çok daha verimli, çok daha az maliyetli yeni bir ticari, toplumsal hatta bireysel bir dünya oluşturacak. Göreceli olarak çok kısa denebilecek bir sürede sebep olacağı büyük değişim günümüz işletmeleri için büyük bir tehdit. Aynı zamanda da bu değişimi öngörüp doğru projelerle değişime dahil olabilenler için büyük bir fırsat.

Blokzinciri projenizle ilgili görüşmek isterseniz iletişim sayfasındaki formu kullanarak projenizle ilgili ön bilgiyi iletebilirsiniz. Size hızlı geri dönüş yapabilmemiz için mesajınızla birlikte telefon numaranızı da iletmenizi rica ederiz. Yatırımcı olmak istiyorsanız lütfen aynı formu kullanarak telefon numaranızla birlikte kendinizle ilgili kısa bir ön bilgi gönderin. 48 saat içinde sizinle iletişime geçilecektir.

Günümüz “Web” dünyası sonsuz.

İnternet ve e-ticaretin temsil ettiği pazar çok geniş bir nüfusa hitap ediyor. 3,2 milyar insanın internet kullanıcısı olduğu günümüzde 2,3 milyar da akıllı telefon kullanıcısı var. İnternet kullanıcılarının %65’i -fiyat doğru olduğu sürece- global alışverişi lokal alışverişe tercih ediyor.

İnternetin ticarete ve sosyal yaşama getirdiği bu değişim artık yeni bir evreye giriyor. Biz buna “internet 2.0” diyoruz. Henüz başlangıcında olduğumuz bu yeni evreyi “Blokzinciri teknolojisi” mümkün kılıyor. BYTMate olarak hedefimiz bu teknolojinin getirdiği değişim dalgasının önünde yer alarak topluma ve yatırımcılarımıza değer yaratmak.

Köklü Değişim

Henüz kullanım anlamında emekleme safhasında olan blokzinciri teknolojisi bugün dünya nüfusunun çok küçük bir kısmının ilgi alanında. Fakat blokzinciri teknolojisinin internetin yayılma hızını da aşarak geniş bir kullanım alanına kısa sürede ulaşacağını öngörüyoruz.

Blokzinciri teknolojisi, önümüzdeki on yılda bir çok sektörün iş yapış şeklini kökünden değiştirecek. Tsunami benzeri bir etki ile bugün kullanılan sistemleri yok edip yerine çok daha verimli, çok daha az maliyetli yeni bir ticari, toplumsal hatta bireysel bir dünya oluşturacak. Göreceli olarak çok kısa denebilecek bir sürede sebep olacağı büyük değişim günümüz işletmeleri için büyük bir tehdit. Aynı zamanda da bu değişimi öngörüp doğru projelerle değişime dahil olabilenler için büyük bir fırsat.

Yapımız

Bu “özel” iş alanında faaliyet göstermek için, yine özel ve çok etkili bir şirket yapısında karar kıldık. BYTMate’de A grubu (%20) ve B grubu (%80) olmak üzere eşit temettü haklarına sahip iki çeşit hisse bulunmaktadır. A grubu (yönetici hisseler) şirketin karar mekanizmasında yetki sahibi hisselerdir ve kurucu dört ortak tarafından paylaşılılıyor. B grubu hisseler (yatırımcı hisseler) temettü hakkı için yatırımcılara satılabilecek payları oluşturuyor. Şirketin %80 ini oluşturan B grubu hisseleri %4 lük 20 parçaya bölünerek şirkete sermaye girişi için tasarlanmış ve geliri şirketin sermayesine eklenmek koşuluyla satılabilir hisselerdir. Böylece şirketin büyümesi ve yeni projeler için gerekli olan finansmanı sağlamayı amaçlıyoruz. Sonuçta bütün ortaklar %4-5 payla yaratılacak değerden yaklaşık olarak eşit pay alacaklar.

Farklı sektörlerden profesyonellerin yatırımcı olarak dahil olduğu ve ileride çeşitlenmesinin hedeflendiği bu modelde 4 kurucu ortak da iş hayatının farklı alanlarından bir araya geldiler. Kurucu ortaklar ulusal ve uluslarası finans, satış-pazarlama ve bilişim sistemleri ve yazılımları alanlarında yıllarca profesyonel olarak hizmet verdiler ve şimdi blokzinciri ve dijital para gerçeğinin yaratacağı fırsatlarla yatırımcı ortakların getireceği sinerjiyi kullanarak öncü ve yenilikçi bir marka yaratma yolcuğuna çıktılar.

Yapımız

Bu “özel” iş alanında faaliyet göstermek için, yine özel ve çok etkili bir şirket yapısında karar kıldık. BYTMate’de A grubu (%20) ve B grubu (%80) olmak üzere eşit temettü haklarına sahip iki çeşit hisse bulunmaktadır. A grubu (yönetici hisseler) şirketin karar mekanizmasında yetki sahibi hisselerdir ve kurucu dört ortak tarafından paylaşılılıyor. B grubu hisseler (yatırımcı hisseler) temettü hakkı için yatırımcılara satılabilecek payları oluşturuyor. Şirketin %80 ini oluşturan B grubu hisseleri %4 lük 20 parçaya bölünerek şirkete sermaye girişi için tasarlanmış ve geliri şirketin sermayesine eklenmek koşuluyla satılabilir hisselerdir. Böylece şirketin büyümesi ve yeni projeler için gerekli olan finansmanı sağlamayı amaçlıyoruz. Sonuçta bütün ortaklar %4-5 payla yaratılacak değerden yaklaşık olarak eşit pay alacaklar.

Farklı sektörlerden profesyonellerin yatırımcı olarak dahil olduğu ve ileride çeşitlenmesinin hedeflendiği bu modelde 4 kurucu ortak da iş hayatının farklı alanlarından bir araya geldiler. Kurucu ortaklar ulusal ve uluslarası finans, satış-pazarlama ve bilişim sistemleri ve yazılımları alanlarında yıllarca profesyonel olarak hizmet verdiler ve şimdi blokzinciri ve dijital para gerçeğinin yaratacağı fırsatlarla yatırımcı ortakların getireceği sinerjiyi kullanarak öncü ve yenilikçi bir marka yaratma yolcuğuna çıktılar.

İş Modelimiz

İş modelimiz blokzinciri’nden de esinlenerek üç temel prensibin (sacayağının) üstünde duruyor: geniş katılım (insan zinciri), esneklik ve adil paylaşım.

Gelişimine devam eden blokzinciri teknolojisi bir kısmı öngörülebilen, bir kısmı da şu anda öngörülemeyen bir çok fırsatı içinde barındırıyor. Farklı sektörlerde oluşacak bu fırsatları yakalayabilmek için oluşturmakta olduğumuz insan zincirini (kurucular, yatırımcılar, ilgililer ve onların çevreleri) en önemli varlığımız olarak görüyoruz. Bu teknolojinin geleceğine inanan ve o gelecekle ilgili düşünmeyi ve çalışmayı isteyenlerle devamlı büyüyen bir ağ kuruyoruz. Bu ağın getireceği fikirsel ve maddi sinerji ile BYTMate’in birikimini birleştirip, ortaklıklarla veya BYTMate olarak çeşitli sektörlerde birbirinin devamı veya birbirinden bağımsız potansiyeli yüksek projeleri olgunlaştırıp hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Önümüzdeki 10 yılda blokzinciri tsunamisinin etkisiyle bir çok sektörde yaşanacak değişimin büyüklüğü ve hızı sebebiyle esnekliği başarının temel taşlarından ve önemli bir hedef olarak görüyoruz. Esnekliğimizin altyapısını ise farklı konularda kendini ispatlamış paydaşlarımız ve şirketimizin kendini işkolu, lokasyon, kişiler ve iş araçları anlamında herhangi bir çerçeve ile sınırlamaması oluşturuyor.

İş Modelimiz

İş modelimiz blokzinciri’nden de esinlenerek üç temel prensibin (sacayağının) üstünde duruyor: geniş katılım (insan zinciri), esneklik ve adil paylaşım.

Gelişimine devam eden blokzinciri teknolojisi bir kısmı öngörülebilen, bir kısmı da şu anda öngörülemeyen bir çok fırsatı içinde barındırıyor. Farklı sektörlerde oluşacak bu fırsatları yakalayabilmek için oluşturmakta olduğumuz insan zincirini (kurucular, yatırımcılar, ilgililer ve onların çevreleri) en önemli varlığımız olarak görüyoruz. Bu teknolojinin geleceğine inanan ve o gelecekle ilgili düşünmeyi ve çalışmayı isteyenlerle devamlı büyüyen bir ağ kuruyoruz. Bu ağın getireceği fikirsel ve maddi sinerji ile BYTMate’in birikimini birleştirip, ortaklıklarla veya BYTMate olarak çeşitli sektörlerde birbirinin devamı veya birbirinden bağımsız potansiyeli yüksek projeleri olgunlaştırıp hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Önümüzdeki 10 yılda blokzinciri tsunamisinin etkisiyle bir çok sektörde yaşanacak değişimin büyüklüğü ve hızı sebebiyle esnekliği başarının temel taşlarından ve önemli bir hedef olarak görüyoruz. Esnekliğimizin altyapısını ise farklı konularda kendini ispatlamış paydaşlarımız ve şirketimizin kendini işkolu, lokasyon, kişiler ve iş araçları anlamında herhangi bir çerçeve ile sınırlamaması oluşturuyor.